Privatumo politika

BENDRA INFORMACIJA

UAB “IDEMUS”, į. k. 122222410 (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo internetinėmis svetainėmis

www.idemus.lt,www.kompresineskojines.lt (toliau – Interneto svetainė) ir naudojantis Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą apsilankius svetainėje, nepriklausomai nuo to, kokį įrenginį naudojate.

Svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią Interneto svetainę sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Duomenų subjektas pateikdamas savo asmens duomenis (įskaitant duomenis, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis internetinėje svetainėje ir naudodamasis jos paslaugomis), sutinka ir neprieštarauja, kad Duomenų valdytojas juos valdytų ir tvarkytų šioje Privatumo politikoje, Duomenų subjekto sutikime nurodytais bei teisės aktuose numatytais tikslais ir tvarka.

Duomenų subjektu šioje Privatumo politikoje laikomas Klientas, Besikreipiantis asmuo, Pacientas, Skambinantieji telefonu arba bet koks kitas fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Duomenų valdytojas.

Klientas – fizinis asmuo, besilankantis internetinės parduotuvės svetainėje ir/ar fizinis asmuo, siekiantis įsigyti Bendrovės parduodamų prekių ar paslaugų ir/ar jas įsigyjantis.

Besikreipiantis asmuo – fizinis asmuo besidomintis Duomenų valdytojo teikiamomis sveikatos priežiūros teikiamomis paslaugomis, ortopedijos techninėmis priemonėmis, jų kompensavimu, ar norintis užsiregistruoti dėl sveikatos priežiūros paslaugos teikimo.

Pacientas – asmuo, kuris kreipiasi į Duomenų valdytoją dėl dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo.

Skambinantysis telefonu – asmuo skambinantis Internetinėje svetainėje nurodytu kontaktiniu telefonu dėl registracijos pas gydytojus, ortopedijos techninių priemonių ir jų kompensavimo, ir/ar kitais klausimais.

Duomenų valdytojas asmens duomenis rinks laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, surinkti duomenys apie Duomenų subjektus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Duomenų valdytojo Internetinę svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Ši Privatumo politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE JUS RENKAME?

Tiesiogiai Jūsų pateikiama informacija.

Informacija, kaip naudojate mūsų Interneto svetainę.

Jeigu Jūs lankotės mūsų Interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika. Tam yra naudojami slapukai. Slapukai (angl. cookies) yra nedideli tekstiniai failai, kurie atsiunčiami į įrenginį, Jums besilankant interneto svetainėje. Slapukai padeda atpažinti Jūsų įrenginį ir leidžia analizuoti puslapio srauto informaciją. Mes naudojame internetinio srauto slapukus, tam kad galėtume matyti kokius puslapius vartotojas lanko. Tai padeda mums pagerinti interneto svetainės funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja. Slapukai nėra virusai, todėl jų naudojimas yra visiškai saugus Jūsų įrenginiams ir informacijai esančiai juose.

Elektroninė parduotuvė naudoja būtinuosius (svetainės veikimą užtikrinančius ar naudojimąsi ja palengvinančius) slapukus, tokius kaip filtravimo nustatymų ar prisijungimo prisiminimo, ir analitinius slapukus. Nenaudosime ir jokiai trečiajai šaliai neleisime naudoti statistinės analizės duomenų tam, kad atsektų ar rinktų bet kokią informaciją, leidžiančią nustatyti šios svetainės lankytojų tapatybę.

Kodėl naudojami slapukai?

Slapukus naudojame siekiant pagerinti interneto svetainės ir mobiliosios aplikacijos funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja. Slapukus taip pat naudojame siekiant individualizuoti naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį bei pateikti pasiūlymus, kurie būtų aktualūs.

Slapukai leidžia kaupti, analizuoti ir prisiminti informaciją apie tai, kuo jūs domitės, kam teikiate pirmenybę. Šie duomenys naudojami siekiant sudaryti galimybę naudotis mūsų paslaugomis, statistinės analizės tikslams, norint pateikti Jums komercinius ir reklaminius pasiūlymus. Jūsų nuasmeninti naršymo duomenys, pagal kuriuos negalima nustatyti asmenybės, gali būti perduoti reklamos paslaugų partneriams.

Internetiniame puslapyje naudojami šių tipų slapukai:

Stengiamės pateikti pažangų bei lengvą naudoti internetinį puslapį, kuris automatiškai prisitaiko prie Jūsų norų ir poreikių. Kad tą pasiektume, naudojame techninius slapukus. Techniniai slapukai padeda atvaizduoti Jums interneto svetainės bei mobiliosios aplikacijos turinį įrenginyje. Šie slapukai yra būtini tinkamam interneto svetainės ir mobiliosios aplikacijos veikimui. Be jų negalima sudaryti galimybės visapusiškai naudotis interneto svetaine ir mobiliąja aplikacija. Techniniai slapukai taip pat užtikrina, kad davus sutikimą to nereikės daryti pakartotinai kiekvieną kartą Jums besilankant interneto svetainėje ar mobiliojoje aplikacijoje.

Funkciniai slapukai yra skirti pagerinti interneto svetainės bei mobiliosios aplikacijos funkcionalumą, padaryti interneto svetainę bei mobiliąją aplikaciją patogią bei efektyvią naudojimui. Funkciniai slapukai gali būti naudojami pasirinktai interneto svetainės ar mobiliosios aplikacijos kalbai išsaugoti, taip pat funkciniai slapukai padeda automatiškai įsiminti Jūsų registracijos duomenis, išsaugoti pasirinktą prekių krepšelį ir atlieka panašias interneto tinklapio ir mobiliosios aplikacijos pasirinkto veikimo palaikymo funkcijas.

Analitiniais slapukais siekiame geriau pažinti mūsų interneto svetainės ir mobiliosios aplikacijos lankytojus, atrasti silpnąsias ir stipriąsias internetinio puslapio dalis, optimizuoti ir gerinti internetinio puslapio darbą bei toliau diegti pažangius sprendimus. Analitiniai slapukai taip pat mums padeda gerinti savo veiklą ir užtikrinti, kad Jūsų apsilankymai mūsų interneto tinklapyje ar mobiliojoje aplikacijoje būtų naudingi, o prekės aktualios. Analitinių slapukų surinkta informacija yra bendrinė ir nėra individualizuota. Analitinių slapukų informacija gali būti panaudota siekiant atvaizduoti populiariausias žiūrėtas prekes, pateikti informaciją apie šiuo metu aktualiausias prekes ir kitą naudingą informaciją Jums naršant. Analitiniai slapukai gali būti panaudojami ir siekiant įvertinti mūsų reklaminių kampanijų tikslingumą.

Tiksliniai (komerciniai) slapukai naudojami siekiant individualizuoti lankytojų naršymo patirtį ir jiems rodomą turinį bei pateikti pasiūlymus, kurie būtų aktualūs. Tiksliniais slapukais analizuojama naršymo istorija ir šie duomenys naudojami siekiant pateikti komercinius pasiūlymus. Nuasmeninti naršymo duomenys, pagal kuriuos negalima nustatyti asmenybės, gali būti perduoti reklamos paslaugų partneriams.

Kaip galima valdyti slapukų nustatymus?

Slapukus apriboti ar užblokuoti galite per naršyklės nustatymus. Slapukų valdymo vieta priklauso nuo Jūsų naudojamos naršyklės. Daugiau informacijos apie tai, kaip pašalinti slapukus, o taip pat kitos naudingos informacijos, susijusios su slapukų naudojimu, galite rasti interneto svetainėje
http://www.allaboutcookies.org/.

Norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad jei atsisakysite ar užblokuosite slapukus ar kitas panašias technologijas, kai kurios Svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos arba jos gali veikti ne taip sklandžiai.

Kita mūsų renkama informacija

Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie Jus, Jūsų įrenginį ar jūsų naudojimąsi mūsų svetainės turiniu su jūsų sutikimu.
Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos, tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma paslauga.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS PREKIŲ PARDAVIMO IR PASLAUGŲ SUTEIKIMO TIKSLU

Klientų asmens duomenys renkami ir tvarkomi prekių pardavimo ir paslaugų suteikimo tikslu (apdorojant prekių užsakymus, išrašant finansinius dokumentus, sprendžiant klausimus, susijusius su prekių pateikimu ir pristatymu, vykdant kitus sutartinius įsipareigojimus).

Duomenų valdytojas tvarko tokius Klientų, įskaitant Skambinančiuosius telefonu, asmens duomenis:

Vardas;
Pavardė;
Asmens kodas (savanoriško sveikatos draudimo tikslais);
Asmens dokumento numeris;
Adresas;
Prekės pristatymo adresas;
Telefono numeris;
El. pašto adresas;
Banko sąskaitos numeris.

Nurodyti kitą asmenį, kuris atsiims Jūsų įsigytas prekes galite, jeigu toks asmuo yra davęs savo sutikimą. Pateikdami mums trečiųjų asmenų, atsiimančių prekę, informaciją, Jūs patvirtinate, jog turite tokių asmenų sutikimą dėl jų asmens duomenų perdavimo, naudojimo ir tvarkymo.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS REGISTRACIJOS TIKSLU

Besikreipiančiųjų asmenų, įskaitant Skambinančiuosius telefonu, į Duomenų valdytoją registracijos pas gydytoją ar/ir kitais klausimais tikslu asmens duomenų tvarkymas. Duomenų valdytojas tvarko tokius Besikreipiančiųjų, įskaitant Skambinančiuosius telefonu, asmens duomenis:

Vardas;
Pavardė;
Gimimo data;
Telefono numeris;
Duomenys apie sveikatą (tiek kiek Duomenų subjektas pateikia savanoriškai).

Tuo atveju, jeigu registraciją vykdo Besikreipiančiojo atstovas, Duomenų valdytojas papildomai tvarko tokius Besikreipiančio atstovo duomenis:

Ryšys su Besikreipiančiu duomenų subjektu;
Telefono numeris;
Besikreipiančiųjų duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TEIKIMO TIKSLU IR ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ KOMPENSAVIMO TIKSLU

Pacientų duomenų tvarkymas. Duomenų valdytojas tvarko šiuos pacientų duomenis:

Vardas, Pavardė;
Gimimo data;
Asmens kodas;
Asmens dokumento numeris;
Gyvenamosios vietos adresas;
Telefono numeris;
El. pašto adresas;
Duomenys apie sveikatą;
Kiti diagnostikos, gydymo ir stebėjimo tikslais renkami duomenys: radiologiniai vaizdai; MRT (magnetinio rezonansinio tyrimo) vaizdai; kitomis skenavimo priemonėmis (pvz. veidrodiniu podoskopu, kompiuteriniu pėdų tyrimu) gauti vaizdai, pėdų atspaudai, gipsiniai modeliai;
Kiti reikalingi ir būtini asmens duomenys vykdant paslaugos suteikimą Pacientui.

Tuo atveju, jeigu Pacientas yra atstovaujamas kito asmens, Duomenų valdytojas tvarko tokius Paciento atstovo asmens duomenis:

Vardas;
Pavardė;
Asmens kodas;
Asmens dokumento numeris;
Ryšys su Besikreipiančiu duomenų subjektu;
Telefono numeris;
El. pašto adresas.

Duomenys gaunami tiesiogiai iš Pacientų ar jų atstovų, turint jų sutikimą, vykdant sutartį su pacientu, ar/ir įstatymo nustatyta tvarka pagal poreikį perduodami šiems gavėjams:
Vilniaus teritorinei ligonių kasai (toliau – TLK), tikslu – kompensuoti Paciento gydymo paslaugas ir vykdyti kitas sutarčių su TLK sąlygas;
Valstybinei ligonių kasai (toliau – VLK), siekiant išsiaiškinti, ar Pacientas turi teisę į ortopedijos techninės priemonės įsigijimo išlaidų kompensavimą teisės aktų nustatyta tvarka, bei su kompensavimu susijusiems veiksmams atlikti.
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, tikslu – išduoti nedarbingumo pažymėjimą sutarties su Pacientu vykdymo ar sutarčių ir/ar įstatymų nustatytais atvejais;
Draudimo bendrovėms, tikslu – vykdyti savanoriškas Paciento sveikatos draudimo sutartis;
Lizingo bendrovėms, tikslu – vykdyti Paciento finansinių paslaugų teikimo (pirkimo išsimokėtinai) sutartį;
Ortopedinių prekių ir gaminių gamintojams, tikslu – įvykdyti sutartį su Duomenų valdytoju teikiant paslaugas Pacientui (pvz. duomenys reikalingi užsakant individualų kompresinį gaminį);
Lietuvos paštui ir/ar siuntų pristatymo (kurjerių) tarnyboms, tikslu – perduoti, persiųsti užsakytą prekę ar reikalingą informaciją Duomenų subjektui ar perduoti gaminius, dokumentus tretiesiems asmenims vykdant Duomenų valdytojo sutartį su Duomenų subjektu; Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijai esant įstatymuose nustatytiems pagrindams.

Duomenų valdytojas įsipareigoja neperduoti Jūsų asmens duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:
Jei yra Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
Įgyvendinant Duomenų valdytojo teisėtus interesus (pvz. skolų išieškojimo atveju);
Įgaliotoms institucijoms, Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

Duomenų valdytojas gali pateikti Pacientų ir kitų Duomenų subjektų asmens duomenis šioje Privatumo politikoje nenurodytiems Duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas (atlieka darbus) Duomenų valdytojui ir tvarko Pacientų ir Duomenų subjektų asmens duomenis Duomenų valdytojo vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Duomenų valdytojo nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdamas duomenų tvarkytojus Duomenų valdytojas imasi visų reikiamų priemonių, siekdamas užtikrinti, kad duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Asmens duomenų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslais tvarkymo pagrindu yra: duomenų subjekto sutikimas, sutarties su Duomenų subjektu vykdymas, Duomenų valdytojo teisinė prievolė (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. a) p., b) p. ir c) p.).
Ypatingieji Pacientų duomenys apie sveikatą tvarkomi Duomenų subjekto sutikimo ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimo (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 9 str. 2 d. a) p., h) p.) pagrindu.

PACIENTŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS PRIMINIMŲ APIE PAKARTOTINIUS VIZITUS TIKSLU

Duomenų valdytojas, siekdamas užtikrinti pacientų sveikatą ir siekdamas teisėto intereso suteikti Pacientams tolesnes sveikatos priežiūros paslaugas ir ortopedijos techninių priemonių gamybos ir pritaikymo paslaugas, tvarko Pacientų asmens duomenis priminimo apsilankyti pakartotinai tikslu. Šiuo tikslu Duomenų valdytojas tvarko šiuos Pacientų asmens duomenis:

Vardas;
Pavardė;
Telefono numeris;
El. pašto adresas.

Duomenys tvarkomi priminimo apie pakartotinius pacientų vizitus tikslu, priminimo apie ortopedijos techninės priemonės galiojimo terminus ir galimybę užsisakyti naują gaminį tikslu Duomenų valdytojo gaunami tiesiogiai iš Pacientų ir nėra perduodami tretiesiems asmenims.

Šie pacientų duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo teisėto intereso pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. f) p.).

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS KANDIDATŲ Į DARBO VIETAS PERSONALO ATRANKOS TIKSLAIS

Duomenų valdytojas personalo atrankos tikslais tvarko Kandidato savanoriškai pateiktus asmens duomenis tokia apimtimi, kokia asmens duomenys buvo pateikti.

Duomenys gaunami tiesiogiai iš Kandidatų ir/ar iš trečiųjų asmenų teikiančių darbo skelbimų internetinių svetainių. Šie duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims.

Kandidatų duomenys tvarkomi sutikimo, išreikšto pateikiant savo duomenis ir įvertinant jo duomenų pateikimą kaip aktyvų sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis konkrečios personalo atrankos (paskelbtos ar kitu būdu tapusios žinomos Kandidatui) ir/ar prašymu prieš sudarant sutartį (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1d. a) ir b) p.).

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS ŽAIDIMŲ, AKCIJŲ, KONKURSŲ ORGANIZAVIMO TIKSLAIS

Duomenų valdytojas asmens duomenis gali tvarkyti žaidimų, akcijų ar konkursų vykdymo tikslais, tik turėdamas Duomenų subjekto sutikimą. Duomenų valdytojas gali rinkti šiuos Dalyvių asmens duomenis:

Vardas;
Pavardė;
Nuotraukos;
Telefonas;
El. paštas.

Duomenys gaunami tiesiogiai iš Duomenų subjektų dalyvaujančių žaidimuose, akcijose ir/ar konkursuose. Šie duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims, tačiau gali būti viešai skelbiami Duomenų valdytojo Internetinėje svetainėje ir/arba Duomenų valdytojui priklausančiose socialinio tinklo Facebook paskyrose. Duomenų valdytojas gali skelbti: vardą, pavardę (arba socialiniuose tinkluose registruotą Duomenų subjekto pseudonimą), nuotrauką.
Asmens duomenys tvarkomi sutikimo, išreikšto pateikiant savo asmens duomenis (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. a) p.) pagrindu.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU

Duomenų valdytojas su naujienlaiškių gavėjais siekia dalintis tik aktualiomis naujienomis ir kita naudinga informacija. Tai įgyvendina vadovaudamasis šia Privatumo politika.

Duomenų valdytojas asmens duomenis tvarko tiesioginės rinkodaros tikslu, tik turėdamas aiškiai išreikštą Duomenų subjekto sutikimą. Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi šie Klientų ir kitų Duomenų subjektų asmens duomenys:

Vardas;
Pavardė;
Telefono numeris;
El. pašto adresas.

Išsiuntus naujienlaiškį Duomenų valdytojas gali rinkti statistinius duomenis apie Duomenų subjekto elgesį susijusį su naujienlaiškio naudojimu ir turiniu (pavyzdžiui, ar naujienlaiškis buvo perskaitytas, kokios nuorodos Duomenų subjekto buvo atidarytos).

Duomenų subjekto El. pašto adresas gali būti naudojamas reklamos pateikimui per Facebook, Google ir kitas reklamos platformas, pritaikant reklamą tikslinei auditorijai.

Pagal Jūsų pateiktus asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu, gali būti vykdomas Jūsų asmens duomenų profiliavimas, siekiant pasiūlyti jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti (jeigu toks būdas būtų taikomas).

Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš Duomenų subjektų. Asmens duomenis Duomenų valdytojas gali perduoti tik tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas, tam, kad išsiųstų el. laiškus, pritaikytų per reklamos platformas užsakomos reklamos pobūdį.

Klientų ir kitų Duomenų subjektų asmens duomenys tvarkomi sutikimo, išreikšto pateikiant savo duomenis ir sutinkant tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1d. a) p.).

Informuojame, kad Duomenų subjektas turi teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis tiesioginiais rinkodaros tikslais, nenurodydamas nesutikimo motyvų:
– Paspausdamas naujienlaiškio pabaigoje ar internetinėje svetainėje esančią nuorodą “atsisakyti naujienlaiškio”; arba
– Parašydamas el. paštu
info@reklama.lt.

Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme organizacines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Duomenų valdytojas taiko skirtingus Asmens duomenų saugojimo terminus, vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais bei atsižvelgdamas į asmens duomenų tvarkymo tikslus.

Asmens duomenų saugojimo terminai:

Išimtys dėl saugojimo terminų gali būti nustatomos tiek, kiek jos nepažeidžia Duomenų subjektų teisių, atitinka teisinius reikalavimus ir tinkamai dokumentuotos.

Pasibaigus pasibaigus nustatytiems terminams, jei jie nebuvo pratęsti, duomenys bus sunaikinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

JŪSŲ TEISĖS

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais;

Pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Jei nebenorite, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, galite rašyti elektroninį laišką adresu reklama@idemus.lt ir nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, nenurodydami nesutikimo motyvų.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai adresu Viršuliškių g. 34, Vilnius; paštu: Viršuliškių g. 34, LT-05110 Vilnius; el. paštu:info@idemus.lt.

Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖSE

Duomenų valdytojo interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Jei duomenis apie save pateikėte „Facebook“ pagalba, suprantame, jog sutinkate, kad pateiktu kontaktiniu telefonu ir el. paštu galime su Jumis susisiekti ir pateikti paslaugų pasiūlymus.

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Duomenų valdytojas nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Duomenų valdytojo interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

Kai po Privatumo Politikos papildymo ar pakeitimo Duomenų subjektas naudojasi Interneto svetaine ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Duomenų subjektas neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu
info@idemus.lt.
Atnaujinta 2018-05-21

UAB IDEMUS ©, 2018. Visos teisės saugomos.